Sindicato Nacional de CCOO de Galicia

Sindicato Nacional de CCOO de Galicia
11.º Congreso Nacional de CCOO de Galicia - Compromiso sindical: máis sindicato, máis dereitos

U.I. de Ourense: local de Ourense (sede intercomarcal)

Unión Intercomarcal de CCOO de Ourense

Recomendar

U.I. de Ourense: local de Ourense (sede intercomarcal)

Datos de contacto

Enderezo: Rúa do Parque de San Lázaro, 12-3.º 32003 - Ourense (32)
Teléfono:988391727
Fax:988251400
Email:ucoure@galicia.ccoo.es