Sindicato Nacional de CCOO de Galicia

Sindicato Nacional de CCOO de Galicia
28 de abril, Día Internacional da Seguridade e a Saúde no Traballo

martes 4 de abril de 2017

CCOO esixe unha mesa de negociación para transformar máis de 5000 postos eventuais en emprego «fixo e de calidade»

 • O sindicato asinou o acordo estatal para a mellora do emprego público como primeiro paso para a transformación do emprego temporal en fixo e a posterior recuperación dos postos de traballo perdidos

A Federación de Servizos á Cidadanía de CCOO de Galicia considera que o acordo alcanzado na mesa xeral para as Administracións públicas do Estado é un «primeiro paso na boa dirección», isto é, para regularizar todo o emprego público temporal e convertelo en emprego «fixo e de calidade».

CCOO continuará a combater a precaridade no sector público

CCOO continuará a combater a precaridade no sector público

Para este efecto, o sindicato esixe a constitución dunha mesa de negociación no ámbito da función pública para converter máis de 5000 postos temporais de persoal funcionario e laboral en fixos, incluíndo na oferta pública de emprego (OPE) do 2017 polo menos un terzo deles.

Para a FSC-CCOO, este «importante acordo de emprego» debe complementarse con outro verbo da recuperación de retribucións e dereitos laborais suprimidos polos reais decretos leis 8/2010, 20/2012 e sucesivas leis de orzamentos de Galicia, que recortaron dereitos laborais e sociais. Por esta razón, o sindicato insta a Xunta a que este ano se chegue a un pacto para a recuperación de retribucións, na liña do asinado para a recuperación da parte adicional das pagas extra.

O sindicato tamén quere complementar o acordo estatal con outro propio de Galicia, co obxectivo de restablecer o emprego destruído desde o 2012, fundamentalmente pola amortización de prazas e a non reposición de xubilacións e demais baixas vexetativas. A xuízo de CCOO, as taxas de reposición «restritivas» impediron manter o emprego necesario «para un bo funcionamento dos servizos públicos».

Un «bo acordo» para complementar con outros pactos

Para a FSC-CCOO, un acordo que vai regularizar case 300.000 postos no Estao é «un bo acordo», mais agora é o momento de desenvolvelo en cada comunidade autónoma e complementalo con outros acordos retributivos e de recuperación de dereitos. Así mesmo, o sindicato quere que en futuras OPE, ademais da regularización do emprego temporal, se creen novas prazas «para asegurar servizos públicos de calidade para o conxunto da cidadanía».

Como xa se indicou, o acordo estatal é o primeiro paso, sen o cal non se poden desenvolver os demais obxectivos. Esa foi a razón pola que CCOO o apoiou, pero ao tempo negouse a asinar a proposta de incremento salarial do 1 % que impón o Goberno central, pois está moi por baixo da previsión do IPC, que podería chegar aos dous puntos no remate do ano.

CCOO esixe unha mesa de negociación para transformar máis de 5000 postos eventuais en emprego «fixo e de calidade»

martes 4 de abril de 2017

Áreas temáticas relacionadas

Áreas - Acción sindical - Actualidade
Información - Novas

 • Zona de afiliados
 • Afiliate a CCOO
 • Campaña renda 2016 - A túa cota sindical desgrava na declaración!
 • Lista de locais do SN de CCOO
 • Fixemos, facemos, faremos historia
 • Resumo de prensa
 • Galicia Sindical n.º 39 - 1.ª quincena de abril de 2013
 • Autoemprego
 • Queres ser delegado?
 • Fundación 10 de Marzo
 • Atlantis Seguros
 • Seguros Atlantis - Fogar e Vida
 • Portal de transparencia