Sindicato Nacional de CCOO de Galicia

Sindicato Nacional de CCOO de Galicia
Asembleas xerais abertas

luns 17 de xullo de 2017

CCOO rexeita calquera intento de privatización do centro de menores Avelino Montero de Pontevedra

A pesar da boa vontade expresada pola directora xeral de Familia, desde CCOO esiximos como proba a convocatoria inmediata dunha mesa de negociación cos sindicatos representativos, para analizar a situación actual e propoñer iniciativas que garantan a continuidade do centro de xestión pública.

17-7-2017.- A pesar do manifestado pola directora xeral de Familia, desde CCOO non podemos dar crédito ás súas palabras de diálogo e boa disposición se antes non convoca unha mesa de negociación para tratar o presente e o futuro do emblemático centro de menores Avelino Montero de Pontevedra.
Desde CCOO rexeitamos calquera iniciativa de privatización do centro ou parte del e lamentamos que as informacións sobre os cambios que poidan afectar a un servizo público esencial para a cidadanía e para as condicións de traballo do persoal non lles fosen comunicadas aos sindicatos representativos mediante a apertura dunha mesa formal de negociación.
Consideramos totalmente inoportuno que, ao longo «dun paseo» polo centro, se aproveite para falar coas traballadoras transmitíndolles máis inquedanzas ca solucións. O preceptivo sería informar onde corresponde os lexítimos representantes do persoal, e non ir espallando pseudoameazas sobre a baixa ocupación do centro. Esa baixa ocupación tamén é responsabilidade da xefa territorial e da propia directora xeral, polo que as instamos a que aposten pola continuidade do centro, abrindo vías de diálogo e propoñendo solucións nas mesas de negociación coa representación do persoal.
Calquera cambio de status do persoal non se fai en «conversas de corredor», e menos cando existen opcións para que ningún traballador/a do Avelino Montero teña que deixar o centro.
Para CCOO, a aposta debe ser dotar de contido o centro, pois, que pasaría cos menores da provincia de Pontevedra se pechase definitivamente? A onde irían? A Ourense, a Lugo? Ou talvez o que se pretende é traspasar este centro público a mans privadas?
A xuízo de CCOO, a Consellería debería propiciar cambios lexislativos, facer as reformas que cumpran no centro e apelar á corresponsabilidade da fiscalía para que poidan usar o centro moitos máis mozos e mozas que ata o de agora.
CCOO esixe un pronunciamento claro por parte da Dirección Xeral de Familia sobre que pretenden facer cun centro que destacou pola súa intervención socioeducativa, e que debe recuperala coa colaboración de todos e todas.

CCOO rexeita calquera intento de privatización do centro de menores Avelino Montero de Pontevedra

luns 17 de xullo de 2017

Documentos relacionados

Nota de prensa

Áreas temáticas relacionadas

Información - Novas
Áreas - Saúde Laboral - Medio Ambiente